Kyststamvegen-Refleksjonsseismiske undersøkelser i Ytre Nordfjord (Sogn og Fjordane) og Sunnhordaland (Hordaland)

NGU har utført refleksjonsseismiske undersøkelser i Langenuen, Selbjørnfjorden, Bjørnafjorden og Austevollområdet (Hordaland) og i Ytre Nordfjord (Sogn og Fjordane) som underlag for vurdering av fast veiforbindelse mellom Stavanger og Kristiansund (Kyststamveien). Resultatene er presentert i form av tolkede refleksjonsseismiske profiler og sedimentmektighetskart. I de to antatt gunstigste områder for fjordkrysning i Langenuen er totalt dyp til fjell i underkant av 400 m. I Selbjørnfjorden ligger fjellet på 350 m dyp og i Bjørnafjorden på 600-615 m dyp i de antatt beste krysningsområder. I Austevoll er det flere steder gode forhold for bro-/tunnelbygging. I Ytre Nordfjord er det utpekt 3 alternative traseområder. Største dyp til fjell langs den antatt gunstigste av disse er 190-230 m.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
87.143
Page number:
22
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport