Kystnære kvartsressurser i Hordaland

Forkortet: Kvartsitter, pegmatitter og hydrotermale kvartsganger i forskjellige deler av Hordaland er rekognoserende prøvetatt med henblikk på identifikasjon av forekomster og områder av mulig økonomisk interesse. Dette har resultert i påvisning av et betydelig antall pegmatittiske og hydrotermale kvartsforekomster i sydlige deler av fylket som inneholder kvarts av høy renhet, noe som gir grunnlag for optimisme med henblikk på mulighetene for industriell utnyttelse. Følgende situasjoner er av særskilt interesse og bør følges opp med videre undersøkelser: 1. Hydrotermale kvartsganger ved Nesodden og Kvalvik på østsiden av Hardangerfjorden synes å ha den beste kvartskvaliteten som er påvist med totalt sett mindre enn 30 ppm sporelementer 2. Pegmatittene i områdene Eltravågen og Avløypneset i vestre Sveio er relativt kvartsrike og er normalt mer grovkrystalline enn hva som ellers er vanlig, noe som vil kunne være en fordel industrielt sett. 3. Pegmatitter i Tælavåg-området kan ha mulighet for kombinert drift på kvarts og kalifeltspat, og det finnes flere store forekomster lengre nordvest langs kysten som ikke er undersøkt (Forkortet)

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2006.045
Page number:
71 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Kystnære kvartsforekomster i Hordaland
Project nr:
311500
Fylke:
Hordaland