Kvernsteinsbrudd og kornkverner i Ofoten og Sør-Troms

Rapporten inneholder informasjon om kvernsteinsuttak og kornkverner i Ofoten og Sør-Troms spesielt, samt spredt og tilfeldig informasjon fra andre deler av Nordland om det samme. Spesielt er kvernsteinuttakene i Sommervika i Evenes og Svellshamna i Skånland beskrevet og fotos av disse er presentert. Granatglimmerskiferen som er brukt som råstoff for kvernstein kan være en unik bergart for bygningstein. For å gå videre med å kartlegge eventuelle ressurser av granatglimmerskifer som kan brukes til bygningstein, bør det først undersøkes om steinen virkelig er unik som produkt. Om det startes et prosjekt for kartlegging av en slik ressurs vil informasjonen om de gamle kvernsteinsbruddene være et hjelpemiddel.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2009.076
Page number:
27 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Industrialisering av mineralforekomster i Nordland
Project nr:
305600
Fylke:
Nordland Troms