Kvarts-feltspatundersøkelser, Tysfjord og Hamarøy kommuner, Nordland fylke.

PPå initiativ fra Regionalrådet for Ofoten og Industridepartementet ble det 1974 igangsatt en undersøkelse av grunnlaget for kvarts-feltspatdriften i Tysfjord og Hamarøy kommuner. Undersøkelsen skal gå over flere år. En rekke eldre feltspatbrudd ble undersøkt. Det ble foreslått å bore 750 m fordelt på 17 borhull i Jennyhaugen-området. Ved Lapplagret foreslås det å bore 250 m. Ved Trettbakken og Resmålshaugen foreslås å bore tilsammen 100 m. Ved Øtern foreslås å bore 100 m. Tilsammen foreslås boret 1 200 m i 1975. Omfattende røskinger anbefales ved Jennyhaugen. Videre foreslås at man undersøker mer om markedssituasjonen for stykkfelt- spat fra Hamarøy-Tysfjord-området. Andre undersøkelsesmetoder som må forsøkes er: detaljkartlegging på det økonomiske kartverk, flyfototolkninger og geofysiske målemetoder.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1243/7A
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland