Kvarts-feltspat, Iveland og Evje.

Hensikten med denne undersøkelsen er å befare og vurdere flest mulig av kjente kvartsfeltspatforekomster i Iveland - Evje. Av særlig interesse er det å få vurdert kvartsreservene i distriktet. I denne rapport er 36 forekomster beskrevet. Det er tegnet skisser av 18 brudd.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
667
Page number:
42
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder