Kvartærgeologiske undersøkelser i Kautokeino - Biedjovaggi - Suovrarappat-området.

Regionale undersøkelser Kartbladene Mållejus 1833 IV, Raisjavri 1833 III og Kautokeino 1833 II er kartlagt i M 1:50 000. Et mindre område ved Souvrarappat er kartlagt i M 1:10 000. Stratigrafiske arbeider er utført i området mellom Kautokeino og Karasjok. Lokale undersøkelser I Suovrarappat området er morenematerialet transportert fra S mot N. Flere isbevegelser kan ha transportert materialet i sektoren 390 - 20 grader. De mineraliserte blokkene i blokkfeltene er sannsynligvis av lokal opprinnelse. Gæssemaras. Den yngste regionale bevegelsen er ca. 8 grader. Rekonstruksjon av viften gir en mer vestlig retning. Blokkviften har sannsynligvis lokal opprinnelse. Detaljundersøkelser kan avgjøre hvilken morene og isbevegelse blokkene kan assosieres med.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1882/10
Page number:
28
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark