Kvartærgeologiske undersøkelser, Kvaløya, Troms

NGU utførte en generell kvartærgeologisk kartlegging i forbindelse med Tromsø byplan. Skulle kartlegge jordartene innen et begrenset område. Skulle vurdere mulig forekomster for filler for fyllingsdamm. - Befaring, kartlegging, prøvetaking og sondering ble utført. - Reguleringsområde Kalvøysletta - Storelva viser strandmateriale og morene. Av løsmasseressursen på Kalvøya er det langs israndavsetnigene en kan finne større sand og grusforekomster.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1260
Page number:
52
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms