Kvartærgeologiske undersøkelser.

- Kvartærgeologisk kartlegging ble utført i forbindelse med utvidelse av kirkegård ved Bjorelvnes og for å finne eventuelle løsmasseforekomster til veg og betongformål på Sandholmen i Gisundet i forbindelse med arealplanlegging innen kommunen. - Rapporten bygger på gjennomgåelse av tidligere undersøkelser, feltundersøkelser og laboratoriearbeid. - Det var unødvendig å undersøke hele avsetningen ved Bjorelvnes før endelig konklusjon. Materialet her er lite egnet til betongformål. - Sandholmen er lite egnet til veg- eller betongformål.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1356
Page number:
27
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms