Kvartærgeologiske undersøkelser.

I forbindelse med uttaking av sand til sandblåsing og mørtelsand for et massetak, ble NGU gjennom HISU anmodet om å kartlegge et begrenset område for å påvise kvalitet og kvantitet av sand. - Kartlegging og seismiske undersøkelser er utført. - Materialet skulle være egnet til sandblåsing. Til mørtel bør materialet undersøkes nærmere ved prøvestøping.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1336/8B
Page number:
17
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland