Kvartærgeologisk undersøkelse i Narvik kommune, Nordland, del II.

De kvartærgeologiske undersøkelsene i Narvik kommune viser at de beste sand- og grusressursene ligger i grunnfjellsområdene nærmere bestemt i Skjomdalen, Beisfjord og Rombaksbotn. Langstranda - Hergot-områdets avsetninger representerer en mer usikker ressurs på grunn av de store variasjoner i kvaliteter. I Skjomdalen ligger den største og beste forekomsten ved Haugbakken - Råvi med et netto massevolum på 4 - 5 mill. m3. I Beisfjord er massene ved munningen av Skamdalen av meget tilfredstillende kvalitet til vanlig betong. I områdene med kaledonske bergarter inneholder massene relativt mye sprøe glimmerskifre som reduserer materialets kvalitet vesentlig. Spesielt i Bjerkvik - Vassdalen og i Trældal gjør dette seg særlig negativt gjeldende. På Lian ved Nygård og på Stormoa i Håkvik er massene brukbare til betong av vanlig kvalitet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1336/8A
Page number:
115
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland