Kvartærgeologisk kartlegging med sand- og grusundersøkelser i Modalen, Nordhordland.

På forespørsel fra Modalen kommune i Hordaland har NGU foretatt en under- søkelse av kommunens sand- og grusforekomster. Undersøkelsen bygger på kvartærgeologisk kartlegging i forbindelse med T.Nordahl-Olsens hovedfags- oppgave i det undersøkte området. Kornfordelingsanalyser og fallprøver som er benyttet er utført ved Statens Veglaboratorium. Det samme gjelder for vurderingene av materialenes anvendbarhet i vegoverbygninger. Ajour- føring av feltdata ble foretatt sommeren 1982. Helland-terrassen er den absolutt største forekomsten, ca. 8,5 mill.m3 med god kvalitet.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1806/18
Page number:
20
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland