Kvartærgeologien i Ringebu. Området Trabelia-Nordåa med jordartskart i målestokk 1:20 000

Denne utredningen av de kvartærgeologiske forhold med jordartskart i målestokk 1:20 000 over fjellområdet mellom Frya og Våla er laget primært for Regional- planrådet for Sør-Gudbrandsdalen som en hjelp til arealplanleggingen i dette området.

This publication is not available for download.

Available:
Oddvar Furuhaug, NGU
Series:
NGU-rapport
Page number:
52
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland