Kvalitetsvurdering av en peridotitt med tanke på tilslagsmateriale for asfaltfremstilling, Droåsen, Skjerstad kommune.

Etter henvendelse fra entreprenør Otto Moeng utførte NGU høsten 86 en undersøkelse av en peridotitt ved Droåsen for å belyse anvendbarheten som tilslagsmateriale i asfaltslitedekker. Kartlegging og analyser (tynnslip, sprøhet, flisighet og abrasjon) fra 4 lokaliteter påviste et område med klart bedre kvalitet. Men med en slitasjemotstand på 4.88 tilfredstiller ikke materialet en gjennomsnittlig årsdøgntrafikk på 2000 kjøretøyer.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
87.016
Page number:
16
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland