Kvalitetsvurdering av bergartsprøver med tanke på produksjon av knuste steinmaterialer. Dønna kommune - Nordland.

I forbindelse med planer om etablering av Stasjonært pukkverk på Dønna er det utført orienterende undersøkelse av innsendte prøvestuffer. Resultatene tyder på at gneissgranitten fra Gleisfjellet kan brukes til pukkproduksjon for lokale behov.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1805/11
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland