Kvalitetstesting av bergartsprøver fra Skien, Porsgrunn og Bamble kommune - Telemark fylke

I et samarbeidsprosjekt mellom Norges geologiske undersøkelse (NGU) og fylkes- kommunene i Telemark, Buskerud og Vestfold har NGU fått i oppdrag å analysere og kvalitetsbedømme bergartsprøver fra Grenlandsområdet med tanke på anvendelse som byggeråstoff. Totalt 24 prøver er tatt innenfor kommunene Skien (20), Porgrunn (2) og Bamble (2) i Telemark fylke. De beste resultatene opptrer innenfor Oslo-feltets kambro-silur bergarter. Ut fra de materialtekniske egenskapene er 9 av lokalitetene interessante for videre oppfølging. 4 av disse lokalitetene har en kvalitet som dekker de strengeste krav til vegformål.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2001.074
Page number:
42
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark