Kvalitetstesting av bergartsprøver fra Hordaland

Totalt 7 bergartsprøver er tatt innenfor kommunene Sveio (2), Kvinnherad (1), Tysnes (1). Fusa (1) og Masfjorden (2) i Hordaland fylke. Hensikten har vært å kvalitetsbedømme prøvene med tanke på eksport av pukk. SDamtlige prøver gir gode resultater på slagmotstandstestene (fallprøven og Los Angeles testen), men dårlige resultater for de abrasive testmetodene (abrasjonsmetoden og kulemølletesten). Prøvene er rangert i forhold til anvendelse til veg- og betongformål (byggerå- stoff). En av prøvene, Eikenes fra Kvinnherad kommune, er spesielt interessant for videre oppfølging.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2001.035
Page number:
32
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland