Kvalitetssikring av rapport Gevingåsen Tunnel. Miljøkonsekvenser som følge av vannlekkasjer

Frie emneord: Setningsproblematikk ; Tunnelbygging ; Vannlekkasje Rapporten som er kvalitetssikret har til hensikt å vurdere faren for miljøkonsekvenser som følge av vannlekkasje i forbindelse med jernbanetunnel- bygging mellom Hommelvik og Hell. NGU mener rapporten dekker godt de viktigste ingeniørgeologiske problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med tunnelbyggingen. NGU støtter også rapportens konklusjoner og anbefalinger.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
99.073
Page number:
2
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport