Kvalitetskontroll metodeutvikling: Platina gruppe elementer (PGE),HR- ICP-MS, vannanalyser

Ruthenium, osmium, rhodium, iridium, palladium og platina er de tyngste elementene i gruppe VIIIA(8), VIII(9) og VIIIA(10) og blir ofte kalt platina metaller eller platina elementer. De er alle sjeldne elementer hvor platina er vanligst med en abundance på ca 10-6% mens de andre ligger på 10-7%. I tillegg til platina gruppe elementene vil gull og rhenium være med i denne undersøkel- sen. Undersøkelsen viser at prøver som skal analyseres for osmium må konser- veres med saltsyre inntil man har undersøkt om det er mulig å finne en øvre konsentrasjon for osmium hvor osmium ikke blir oksidert av HNO3 til tungt- løselig OsO4. Elementene Au, Ir, Os, Pd, Pt, Re, Rh, og Ru kan alle konserveres med HC1, det anbefales derfor at prøver som skal analyseres for platina gruppe elementene Au og Re konserveres med HC1.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
97.109
Page number:
53
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport