Kvalitetskontroll av vannanalyse ved NGU-Lab ved bruk av ionebalanse

I perioden september 1996 - april 1997 ble 1911 grunnvannsprøver samlet inn under NGU prosjekt "Nasjonal kartlegging av grunnvann i fast fjell" og analysert ved NGU-Lab. Følgende parametre ble bestemt: pH, alkalitet, 6 anioner (fluorid, klorid,nitrat, bromid, fosfat, sulfat) og 30 kationer (Si,Al,Fe,Ti, Mg,Ca,Na,K,Mn,P,Cu,Zn,Pb,Ni,Co,V,Mo,Cd,Cr,Ba,Sr,Zr,Ag,B,Be,Li,Sc,Ce,La,Y). Kvaliteten av resultatene ble kartlagt ved beregning av ionebalansen mellom hovedanionene og hovedkationene. Resultatene viste at 26,7% av prøvene hadde en ionbalanse <-2,5% eller >2.5%, og at 8.8% av prøvene hadde en ionediffer- anse <-5% eller >5%.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
97.146
Page number:
82
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport