Kristiansund. Sand- og grusressurskart.; Kristiansund; 13212; 1:50 000; trykt i sort/hvitt;

This publication is not available for download.

Available:
NGU-distribusjonen
Document type:
Kart