Kortfattet beskrivelse til kartblad Evje (1512 III)

Rapporten gir en kortfattet beskrivelse til kartblad Evje (M1:50 000). Berggrunnen i området består av flere gneistyper og en kompleks serie med basiske, intermediære og sure intrusiver. En del av intrusivbergartene er yngre enn gneisene og er dannet for 1350-900 millioner år siden, mens andre har en usikker kronologisk posisjon.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1850/70A
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder