Korrelasjon mellom geokjemiske data og dødlighetsrater 1971 - 75 for 8 hovedtyper av kreft i 43 kommuner i Buskerud og Oppland fylker.

Rapporten omhandler en del foreløpige resultater av korrelasjonsanalyser mellom aldersjusterte dødlighetsrater 1971 - 75 for 8 ulike hovedtyper av kreft i 43 kommuner i Buskerud og Oppland fylker og de korresponderende konsentrasjoner av HNO3-løselig Cu, Pb, Zn, Cd, Ag, Ni, Co, Fe, Mn, C, Cr, Mo og Ca i prøver av humus aske. Mellom kreft i fordøyelsesorganene og Ca er det oppnådd en korrelasjons- koeffisient på -0.48. kreft i urin- og kjønnsorganer mot Cr gir 0.44. Mellom de øvrige kreftformer og geokjemi er korrelasjonskoeffisientene lavere. Signifikansen av de oppnådde korrelasjonskoeffisientene er foreløpig ikke testet.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1494 M
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud Oppland