Konsentrasjoner av radioaktive grunnstoffer (U, Th, Rn) i grunnvann fra fast fjell i Norge

Sammnedrag også på engelsk. 28 grunnvannsprøver fra borehull i fast fjell i tre norske berggrunnsprovinser er analysert for 222-radon, uran og thorium, samt en rekke hoved- og spor- elementer. Medianverdier var på 290 Bq/l, 7,6 ug/l og 0,02 ug/l for henholds- vis Rn, U og Th, med maksimumsverdier på 8500 Bq/l, 170 ug/l og 2,2 ug/l. Vanlig foreslåtte drikkevannsgrenser ligger i området 8-1000 Bq/l for radon, og 14-160 ug/l for uran. Inhold av radioelementer hadde klar sammenheng med litologi, med lavere verdier fra de trønderske kaledonske bergarter og de høyeste fra Iddefjord-granitten på Hvaler, med median-verdier (11 borehull) på 2500 Bq/l, 15 ug/l og 0,38 ug/l for henholdsvis Rn, U og Th. Iddefjord- granitten er sannsynligvis ikke unik med hensyn til radioelementinnhold i grunnvann, og andre granitter (bl.a. Grimstad-, Flå-, Telemarks- og noen Nordlandske granitter) bør prioriteres for videre undersøkelser.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
93.121
Page number:
43
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport