Konsentrasjon av syreløste grunnstoffer i morene fra Riednjavarri

Prøver av morenens C-horisont fra 285 lokaliteter i stikningsnett i Riednjavarri er analysert for syreløselig mengde av 27 grunnstoffer, deriblant Ba og Cu. Resultatene er fremstilt på kart i M 1:50 000 i A4-format. Indika- sjoner på ledere fra tidligere VLF-undersøkelser i området reflekteres ikke i moreneprøvens metallinnhold.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
88.216
Page number:
47
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark