Kombinerte potensialmålinger Ringsjøfeltet.

Målingene er en fortsettelse av undersøkelsene i 1970, kfr. NGU Rapport nr. 965 A/Del 2. Det ble utført kombinerte potensialmålinger på vanlig måte. Målingene i 1970 hadde vist at disse målemetodene var egnet til å påvise blymineraliserte soner. Ved målingene ble det påvist flere interessante anomalier.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1038/1 A
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland