Kombinerte potensialmålinger Galåfeltet, Rena.

De kombinerte potensialmålinger indusert polarisasjon, ledningsevne og selvpotensial som er behandlet i denne rapporten, utgjør en del av oppfølgingsarbeidene etter geokjemiske undersøkelser i forbindelse med NGU's blyprosjekt. Hensikten med målingene var primært å påvise blymineraliserte soner. Det ble observert flere interessante anomalier som må undersøkes nærmere.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1038/3 A
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark