Åknes Tafjord-prosjektet

Forkortet: Denne rapporten gir en kort status over sannsynligheter, konsekvenser og risiko knyttet til de ustabile fjellpartiene ved Åknes og Hegguraksla i indre Storfjorden, Møre og Romsdal. Selv om beredskap er under etablering, legger denne analysen til grunn at beredskap ikke finnes, noe som er gjort for å dokumentere behovet for beredskapstiltakene. Det er mange usikre faktorer knyttet til skredsannsynlighetene, og undersøkelsene av de ustabile fjellsidene fortsetter i 2006. Vi har allikevel funnet det nødvendig å gi skredsannsynligheter allerede i denne rapporten, spesielt av hensyn til beslutningsgrunnlaget og tidspresset i forhold til plan- og byggesaker.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2006.039
Page number:
20 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Åknes/Tafjord prosjektet
Project nr:
300601