Kleivi industrianlegg - vannforsyning.

Vannforsyning til Kleivi industrianlegg i Ål kommune. Mulighetene synes å være tilstede for uttak av grunnvann fra løsavsetningene ved Hallingdalselva.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.147
Page number:
2
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud