Klebersteinsundersøkelser i Osvolldalen, Sortland kommune, Nordland fylke.

På grunnlag av en henvendelse fra Sortland kommune ble en klebersteinsfore- komst i Osvolldalen befart 28/6-1974. Resultater av undersøkelsen: forekomsten består ikke av kleberstein slik man tidligere har trodd, men av klorittskifer. Den er bløt, men har ikke den nødvendige fasthet og motstandsdyktighet mot forvitring som kreves til bruk som bygningsstein. Vesentlig er det også at den vil misfarges av rust når tilskårne plater blir brukt utendørs. Dette er et stort problem også for kleberstein. Forekomstens plassering høyt oppe i en bratt fjellside gjør at et veianlegg til forekomsten vil bli uforholdsmessig dyrt. Dette i tillegg til vanskelige snøforhold gjør at forekomsten ikke er drivverdig.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1243/7
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland