Klausulering rundt løsmassebrønner - oppsummering forprosjekt

Forkortet: NGU startet i 2006 opp prosjektet "Klausulering rundt løsmassebrønner". Denne rapporten inneholder en oppsummering av forprosjektet gjennomført i 2006 og en fremdriftsplan for hovedfasen som skal gjennomføres i 2007 og 2008.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2006.096
Page number:
25 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Klausulering rundt løsmassebrønner
Project nr:
314700