Kjerneboring i skiferforekomst ved Kvemo, Lierne kommune.

Forekomsten av glimmerskifer ved Kvemo i Lierne kommune ble befart, og ett kjerneboringshull på 20 meter ble satt og boret i september-99. Befaring på stedet og borkjernene viser at Kvemoskiferen er av meget homogen karakter, der samme skiferkvalitet opptrer i en mektighet nær 25 meter. Kvartsårer bidrar sporadisk til å ødelegge skiferkvaliteten, men opptrer ikke i særlig stort omfang (anslagsvis 10-15% av forekomsten).

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
99.134
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport