Kjerneboring av skiferforekomster i Imsdalen, Snåsa kommune.

Geologiske befaringer og kjerneboring av skiferforekomster i Imsdalen, Snåsa kommune, har gitt følgende resultater: I dagens bruddområde ved Snøskavltjønn opptrer 4-8 meter skifer under dagens såle, men med avtakende kvalitet nedover. Området øst for bruddet kan føre samme kvalitet som bruddet helt inn mot Raudberget. I et område mellom Snøskavltjønn og Ettan-bruddet kan det være interessante skiferforekomster. Prøveuttak anbefales. Forekomstene ved Lomtjønn er tynnere en ved Snøskavltjønn, og under sålen til prøvebruddene og de gamle driftsbruddene opptre 2-4 meter skifer med avtagende kvalitet. Ved Øyingen opptrer store mektigheter med skifer, men den har overveiende dårlig spaltbarhet. Forekomstene ved Svartbakkseter kan i stor grad sammenlignes med Lomtjønn, men sonevis sterkere oppsprukket. Ved Ettan-bruddet viser skiferen gode mektigheter med god spaltbarhet, men er til dels meget oppsprukket. Inndrift mot øst kan bedre dette bildet. Mot Fjelltjønna opptrer skiferforekomster som på overflaten synes å være interessant. Dette kan representere langsiktige reserver. For å avklare kvalitetsspørsmålet må prøveuttak gjøres.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
99.133
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport