Kjemisk og mineralogisk karakterisering av kvartsitt fra Hanestad i Rendalen

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2013.004
Page number:
8 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Små oppdrag: Industrimineraler og metaller
Project nr:
343300
Fylke:
Hedmark