Kjemisk analyse av humussjiktet i skogjord fra Hordaland og Rogaland.

Landskogtakseringen har i årene 1980-82 tatt i alt 801 prøver av humus- sjiktet i skogjord i fylkene Hordaland og Rogaland. Prøvene er etter hvert sendt til NGU for videre bearbeiding. Her er prøvene tørket, knust, splittet og analysert med plasmaspektrometer på 29 grunnstoffer. Standard analyse- rekkefølge ved NGU er Si, Al, Fe, Ti, Mg, Ca, Na, K, Mn, P, Cu, Zn, Pb, Ni, Co, V, Mo, Cd, Cr, Zr, Ag, B, Be, Li, Sc, Ce, La. Resultatet av undersøkelsen presenteres som kladaskart, figurer og tabeller. For noen av grunnstoffene vil en se regionale mønster på kartene. Plasseringen stemmer ofte overens med tidligere kjente mineraliserte områder. Dette gjelder særlig nordsiden av Hardangerfjorden. I tillegg legges merke til hyppig mønsterdannelse i områdene nordre Rogaland - sørlige Hordaland. Her er det tidligere ikke registrert noen utpreget mineralisering. Kobber på Karmøy og sink i Odda kommer tydelig frem. Analyserestulatene er kontrollert på reproduserbarhet og nivåforskjeller.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
88.097
Page number:
54
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport