Kisforekomster i området Grunnfjord-Norddalen, Ringvassøy.

Feltet ble undersøkt med befaring og prøvetaking. Vasskisforekomstene Grunnfjord og Norddalen er omtalt. Det sammer er antimonforekomstene Hårskoltan og Grunnfjord. Også Gamnes kisforekomst med kobber og sink og Sørdalshøgda-området er omtalt. Vurdering av forekomstene er gitt og kun Sørdalshøgda-området bør undersøkes nærmere. De andre forekomstene har ingen økonomisk verdi.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1650/14C
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms