Kildevann, Stormoen gård, Rollag.

En kilde som slår ut av en fjellsprekk ønskes benyttet til salg av vann. Nedslagsfeltet o.l. ble vurdert.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00350
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud