Kartlegging og petrografisk geokjemisk undersøkelse av kalifelt- spatrik gneis, Hamarøy Tysfjord, Nordland, 1990.

Nye forekomster av kalifeltspatrik gneis er kartlagt. Radiometriske bakke- målinger (Scintillometer) har vært gjort som hjelp til kartleggingsarbeidet. En av de nye forekomstene, "Ramnflågura Øst", er en forlengelse i østlig retning av "Ramnflågura-forekomsten" som ble kartlagt av Åmli (1977) og har en lignende sammensetning med 10-11 % K2O og opptil ca. 85% mikroklin. Andre kartlagte nye forkomster har en lignende sammensetning som den fra før av (Åmli 1977) kjente "Soltuva"-forekomsten med et K2O-innhold på ca. 8-9% og et mikroklin-innhold vanligvis på ca. 60-70%. En generell mineralogisk sammensetning av forekomstene er som følgende: mikroklin (48-84%), kvarts (3 - 35%), plagioklas (vesentlig albitt) (1 -12%), lys glimmer (0 - 12%), biotitt (aksessorisk - 5%), (aksessorisk - 12%) og erts (vesentlig magnetitt)(0.5 - 4%). I tillegg kan følgende mineraler opptre aksessorisk: zircon, apatitt, granat, kloritt, kalkspat og amfibol. De radiometriske målingene har avdekket seks steder med særlig høy radioaktiv stråling forårsaket av et høyt innhold av uran/thorium-rike mineraler.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.005
Page number:
26
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland