Kartlegging av thorium, uran og kalium fra helikopter ved Ulefoss, Nome kommune

Radiometriske helikoptermålinger er utført ved Ulefoss i Nome kommune. Målingene dekker et område på omtrent 20 kvadratkilometer som omfatter det vulkansk pregede Fensfeltet. Resultatene fra tidligere feltmålinger og laboratoriemålinger påpeker at store arealer i Fensfeltet viser sterk gammastrålingsintensitet på overflaten og flere bergartstyper har veldig høye thoriumkonsentrasjoner og betydelige urankonsentrasjoner. Det er også påvist stråling fra avfallsmaterialer (slagg) fra gruvedriften som har vært i området. På grunn av de høye throium- og urankonsentrasjonene er det viktig å vurdere helsefaren fra radon i inneluft.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2007.021
Page number:
16 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Helikoptermålinger ved Ulefoss
Project nr:
296002
Fylke:
Telemark