Kartlegging av spesialsand for Rescon Mapei AS i Nord-Odal

Etter henvendelse fra Rescon Mapei AS i Nord-Odal for vurdering av lokale sandforekomster for bruk i bedriftens produkter, har NGU utført undersøkelser av 5 forekomster. 7 Slettholen, 10 Snekkermoen, 12 Moajordet, 15 Knapper og 16 Prærien i Nord-Odal er vurdert og prøvetatt. Det er utført kornfordelingsanalyser av materiale fra alle forekomstene og analyser av alkalireaktivitet fra tre. Ut fra kornfordelingsanalyser og feltobservasjoner er deler av fire av de undersøkte forekomstene vurdert til å inneholde masser som er egnet til Rescons formål. Mest positiv er forekomst 7 Slettholen, 10 Snekkermoen og 12 Moajordet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2004.055
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Kartlegging av spesialsand for Rescon
Project nr:
263323
Fylke:
Hedmark