Kartlegging av mulige lokale kilder til PCB på Bjørnøya, Hopen og Hornsund

NGU har undersøkt Bjørnøya, Hopen og Hornsund for mulige lokale kilder til PCB. Prøver av maling og overflatejord er samlet inn fra disse lokalitetene. Bjørnøya, Hopen og Hornsund er i all hovedsak rene for PCB. Likevel viser undersøkelsen at det finnes PCB i maling og overflatejord på Bjørnøya.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2008.083
Page number:
14 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Mindre oppdrag miljøkjemi
Project nr:
296000
Fylke:
Svalbard