Kartlegging av korallforekomster i Romsdalsfjorden, Harøyfjorden og rundt Gossa ved hjelp av dybdedata fra multistråleekkolodd

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har engasjert Norges geologiske undersøkelse (NGU) for å kartlegge korallforekomster i Romsdalsfjorden, Harøyfjorden og rundt Gossa. Kartleggingen er basert på eksisterende multistråleekkoloddata (detaljert bunntopografi og bunnreflektivitet) anskaffet fra Kartverk. Dataene er prosessert og tolket ved hjelp av eCognition og ArcGIS. Hovedproduktene fra prosjektet er et polygondatasett som viser områder med bioklastiske sedimenter (skjelett- eller skallrester fra døde organismer) og et punktdatasett som viser sannsynlige og mulige korallforekomster. Kun områder med koraller som vises som hauger eller revstrukturer i multistråledataene (revbyggende steinkorall) kan kartlegges med metodikken som benyttes her. For en helt sikker identifikasjon vil det være nødvendig å verifisere de antatte korallrevene ved hjelp av video, foto eller fysisk prøvetaking av havbunnen i ettertid. olygondatasettet inneholder 202 områder med bioklastiske sedimenter i dypålen sør for Dryna i Romsdalsfjorden. Polygonene er basert på automatisk OBIA-klassifisering (Object Based Image Analysis).i eCognition. I disse områdene kan det finnes både levende og døde revbyggende steinkoraller.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2017.033
Page number:
23
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Kartlegging av korallrev i Romsdalsfjorden
Project nr:
373200