Kartlegging av jordforurensning i 12 barnehager i bydel Frogner (utenfor Ring 2)

NGU har i samarbeid med Eiensoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 12 barnehager i bydel Frogner i Oslo. I 3 av barnehagene (25%) overstiger jordas innhold av benzo(a)pyren, bly og/eller arsen anbefalte tiltaksgrenser. Tiltak i form av tildekking med fiberduk og rene masser anbefales i disse barnehagene. Det ble observert mulig bruk av CCA (kobber, krom og arsen) trykkimpregnert trevirke i fire av de undersøkte barnehagene. Det er tidligere dokumentert høy sannsynlighet for at slikt trevirke forurenser omkringliggende jord med arsen. For disse barnehagene anbefales det derfor tiltak i form av å fjerne jord og finsand inntil CCA-trykkimpregnert trevirke, erstatte med rene masser og oljebeise eller fjerne det impregnerte trevirke. Kreosotimpregnert trevirke ble observert i én barnehage. Slik trevirke må fjernes helt, og jord og finsand som har ligget inntil trevirket må fjernes og erstattes med rene masse.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2006.071
Page number:
38 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
GEOS - Jordforurensning i 650 barnehager i Oslo
Project nr:
309602
Fylke:
Oslo