Kartlegging av Dalbekken Skiferbrudd, Lierne kommune

I oktober 1996 ble skiferbruddene ved Dalbekken i Lierne undersøkt geologisk. Undersøkelsene tok sikte på å vurdere skiferkvaliteten i bruddområdet, samt spesielt vurdere resultatene av prøvedrift i 1996. Undersøkelsen har vektlagt faktorer som oppsprekning, folding, kløvbarhet og skjærsoner og prøvd å knytte dette til et bilde av forekomstens utnyttelses- muligheter, I rapporten er det i tillegg utført volumberegninger for deler av forekomsten.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
97.063
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport