Kartleggerne - Norges geologiske undersøkelse 1858-2008

"Geologi for samfunnet" ble første gang brukt som slagord for Norges geologiske undersøkelse (NGU) for tjue år siden. Men ambisjonene om at kartleggingen skulle komme samfunnet til gode, har sine røtter helt tilbake til opprettelsen av NGU i 1858. I løpet av NGUs 150-årige historie har dette samfunnsansvaret blitt fortolket og forvaltet på ulike måter.

Kartleggerne handler om NGUs oppgaver og roller gjennom 150 år. Tre temaer står særlig sentralt: Det ene er hvordan NGU har greid å balansere mellom hensynene til å drive forskning av høy kvalitet, samtidig som geologene skulle imøtekomme de praktiske behovene som brukerne har stilt til organisasjonen. Det andre dreier seg om geologi og kartlegging som praksis, og det tredje om NGU som institusjon.

Anne Kristine Børresen er førsteamanuensis ved Institutt for historie og klassiske fag ved NTNU. Astrid Wale har i prosjektperioden vært ansatt som forsker samme sted.

Pris: kr. 350,- Bestill publikasjonen her

Boka kan også bestilles i bokhandelen eller på Fagbokforlaget

This publication is not available for download.

ISBN:
978-82-519-2262-3
Document type:
NGU Bok
Publisher:
NGU