Kartframstilling av helikoptermåledata fra Røyrvik, Nord-Trøndelag fylkeskommune

Geofysiske målinger fra helikopter ble utført av Aerodat Ltd. i 1985 for Grong Gruber i Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag. Hoveddelen av måleområdet ligger innenfor Grong Gruber sitt konsesjonsområde. Data ble presentert som kontur og profilkart i sort/hvitt. NGU ved Nord-Trøndelagsprogrammet har reprosessert og laget fargekart av helikopterdataene. Vedlagt rapporten foreligger fargekart av magntisk totalfelt, elektromagnet- iske data og VLF-EM data. Kart i full målestokk (1:50 000) kan bestilles fra NGU.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
94.040
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport