Kalkundersøkelser ved Hylla kalkverk, Nord-Trøndelag fylke.

Undersøkelsene er utført for firmaet Nicolay Buch A/S. Undersøkelsene tok sikte på å få klarlagt kalkens forløp såvel i horisontal- som vertikalplanet, eventuelle driftsvansker og forurensninger i kalken. Analyser av borkjerner viste at såvel CaO som MgO og uløst kan svinge noe fra meter til meter. Generelt kan man si at den nedre del av kalkhorisonten har et noe lavere MgO- og et høyere CaO-innhold enn den øvre halvdel. Etter forslag fra NGU har firmaet gått over til palldrift. Forholdet kalk- magnesium er blitt gunstigere, og driftsomkostningene har gått ned. Dette har ført til at NGU ikke har funnet det nødvendig å kartlegge i detalj mindre partier inne kalken hvor "forurensninger" opptrer. Disse "forurensninger" består av mindre linser eller tynnere lag av dolomittholdig kalk. Observasjoner tyder på at kalken drar seg mere mot vest enn tidligere antatt. For å holde kontinuitet i produksjonen,anbefales at bruddsålen heves noe og at produksjonen trekkes noe mot NØ. Samtidig med dette må en så renske nordvestfeltet for skifer i hengen. Når dette er utført, kan produksjonen fortsette på den lavere pallen.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
689/B
Page number:
22
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport