Kalksteinsundersøkelser ved Nås, Eide på Sunnmøre

Fortrolig til januar 2004. På anmodning fraNils-Kåre Naas har NGU utført en geologisk kartlegging av kalk- steinspotentialet på eiendommene 157/8,28 og 33. Hensikten var å lokalisere partier med kalkstein. Rapporten konkluderer med at det er påvist bare ubetydelige mengder med kalk- stein på de aktuelle eiendommene. Den kalksteinen som er lokalisert er imidlertid av høyverdig kvalitet. Videre viser strukturmålingene i området ved Langnes, hvor kalkstein er påvist i dagen, at sannsynligheten er liten for at kalksteinssonen har en lateral utbredelse mot syd eller øst d.v.s. innover på eiendommen til N.-K. Naas. På grunn av overdekningen er det også stor usikkerhet i beliggenheten av kalk- sterinsgrensen mellom gruveinngangen og ned til Nåsvatnet. På eiendom 157/8 kan vi ikke se spor av kalkstein i dagen, og sannsynligheten for underjordiske forekomster er minimale. For å kunne bekrefte eller avkrefte en mulig utvidelse av kalksteinssonen innover på eiendomen til N.-K. Naas i området ved Langnes vil det være behov for boringer.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2001.105
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport