Kalksteinsundersøkelser i kommunene Hamar og Ringsaker, Hedmark fylke.

Etter anmodning fra kommunene Hamar og Ringsaker har NGU utført en innledende geologisk vurdering av kalksteinsressursene til firmaet Steens kalkbrenneri i Furuberget. I tillegg er det befart en rekke forskjellige kalksteinslokaliteter i kommunene Hamar og Ringsaker i den hensikt å finne alternative uttakssteder for den bruddaktiviteten som foregår i Furuberget. Prosjektet er gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Hamar og Ringsaker og NGU.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
90.062
Page number:
23
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark