Kalkstein- og kvartsundersøkelser i Gildeskål kommune, Nordland fylke.

Rekognoserende undersøkelser av en rekke kalk/dolomitt og kvartsittfelter i Gildeskål kommune er blitt utført. I alt er det undersøkt 6 kalkstein/dolo- mittfelter og 4 kvartsittfelter. Når det gjelder kalk/dolomittfeltene er kvaliteten for dårlig til at de kan tenkes utnyttet økonomisk. En detaljert undersøkelse av kvartsittdraget mellom Kyllingvann og Opsal anbefales.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1164/13
Page number:
16
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland