Kalkspatmarmor, Helgebustadøya, Hitra, Sør-Trøndelag.

Etter anmodning fra Hitra kommune har NGU befart et "kalkspatmarmordrag" på Helgebustadøya. Hensikten var å få vurdert "forekomsten" som råstoff for framstilling av jordbrukskalk. "Kalkspatmarmordraget", som ligger ved sjøen på vestsiden av øya, består sannsynligvis av separate linser knyttet til et bestemt stratigrafisk nivå. Linsenes meget begrensede størrelse sammen med beliggenheten, gjør at om- rådet er uinteressant med tanke på produksjon av jordbrukskalk.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1724
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport